2.2 Leeftijdsgroepen.jpg

Verschillende leeftijdsgroepen

Hieronder kunnen jullie kennismaken met de verschillende leeftijdsgroepen bij Taekwondoschool Keumgang in Diest & Tienen. Alle trainingsmomenten hebben een bepaalde leeftijdsgroep als doelgroep. Er vinden trainingsmomenten plaats waar alle leeftijden meedoen, er bestaat een specifieke kleutertraining, een andere leeftijdsgroep richt zich naar kinderen van -12 jaar (6 tot 12 jaar), op zijn beurt is er weer een trainingsmoment gericht naar +12 jaar. Taekwondoschool Keumgang heeft ook trainingsmomenten waar specifiek volwassenen het doelpubliek zijn, net zoals trainingen gericht naar leden die competitie sparring meedoen.

Alle leeftijden

Deze trainingen richten zich tot alle leden, van jong tot oud, om het contact tussen alle leden aan te moedigen en leeftijdsoverstijgend te werken. Het aanleren van traptechnieken, het verfijnen van de motoriek, breektechnieken,... kortom alles wat Taekwondo inhoudt komt aan bod tijdens deze trainingsmomenten.

 
Alle Leeftijden_1.jpg
Alle Leeftijden_3.jpg
Alle Leeftijden_2.jpg
 

Kleuters

De kleutertrainingen zijn bedoeld voor kinderen van 4 en 5 jaar oud. Op een speelse manier maken ze kennis met Taekwondo. Hierbij is er aandacht voor algemene motoriek, maar ook voor zelfvertrouwen, vriendschap, leren in groep en speelse methodieken. Op zaterdagen is er bij Keumgang in Diest steeds een specifieke kleutertraining. Op woensdagen kunnen de oudste kleuters (5 jaar) samen met de oudere kids (-12-jarigen) meetrainen. Via deze manier maken we de drempel zo laag mogelijk en kunnen kleuters makkelijker de overstap maken naar een volgende leeftijdsgroep.

 
Kleuters_3.jpg
Kleuters_2.jpg
 

-12-jarigen

Deze trainingen richten zich op kinderen van 6 tot 12 jaar oud. De nadruk ligt op de ontwikkeling van de algemene motoriek en taekwondospecifieke vaardigheden. Er is aandacht voor lenigheid en techniek, maar zeker ook voor zelfvertrouwen, discipline en persoonsontwikkeling. Tijdens deze trainingen worden de deelnemers ook verder onderverdeeld naar leeftijd (bv. tot 8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar) en kleur van hun gordel. Kinderen die wat meer uitdaging willen mogen in overleg met ouders en trainers ook met de hogere leeftijdsgroep meedoen.

 
-12-jarigen_1.jpg
 

+12-jarigen

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen deelnemen op deze trainingen. Het trainingsniveau wordt stelselmatig opgedreven, de intensiteit van de trainingen ligt hoger en er wordt gewerkt rond persoonlijke doelen. Ook tijdens deze trainingen worden de deelnemers verder opgesplitst naar leeftijd en gordel. De trainingen zijn zeer gevarieerd en de ontwikkeling van het kind tot adolescent of tot volwassene staat hierbij telkens centraal.

 
+12-jarigen_3.jpg
+12-jarigen_2.jpg
 

Recreanten

De recreantentraining heeft volwassenen als doelpubliek. Samen met andere volwassenen op een aangename manier je conditie onderhouden of verbeteren, werken aan je zelfvertrouwen of uithouding, alle spanning eraf trainen, nieuwe vriendschappen uitbouwen,... Alle mogelijke motieven en doelen kunnen een motivatie zijn om op latere leeftijd van start te gaan met taekwondo.

 
Recreanten_3.jpg
 

Competitie

Deze trainingen worden specifiek georganiseerd voor de leden van het wedstrijdteam sparring uit Diest en Tienen. Techniek, lenigheid, tactisch inzicht, stabilisatietraining, looptraining,... Deze ruime variatie aan trainingsonderdelen dienen om hen voor te bereiden op de wedstrijden en hun persoonlijke doelen te bereiken. Keumang voorziet ook op dezelfde trainingsmoment instroomsparring voor jonge leden die interesse hebben om de Olympische discipline onder de knie te krijgen, zij krijgen de eerste stappen aangeleerd en maken kennis met sparring.

 
Competitie_3.jpg
 

Wil je graag meer informatie over Taekwondoschool Keumgang? Contacteer ons of schrijf je in voor meer inlichtingen.

Grijp je telefoon bij de hand, vul onderstaand formulier in of stuur ons een e-mail.

 
Call-.png

+32 (0) 473 49 53 72

Voor- en achternaam *
Voor- en achternaam